Zdravje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadgrajuje javni sistem zdravstvenega varstva

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadgrajuje javni sistem zdravstvenega varstva

Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in nadstandardno zavarovanje je značilna osebna izbira zavarovanca. Odloča lahko katera komercialna zavarovalnica bo izbrana ter izbira praktično vse lastnosti zavarovanja. Za razliko od obveznega zavarovanja na izbrano dopolnilno zdravstveno zavarovanje nima vpliva država.

Pri obveznem zdravstvenem zavarovanju je prisoten bistveno večji vpliv države pri financiranju in odločanju. Hkrati pa sta dopolnilno zdravstveno zavarovanje in obvezno zdravstveno zavarovanje dober kompromis med javnim in zasebnim odločanjem. Obvezno zavarovanje omogoča, da v državi načeloma ni nezavarovanih oseb. S plačilom premije zavarovanci namreč omogočajo ne zgolj svoje zdravstvene storitve, ampak tudi zdravstvene storitve, pripomočke in vse drugo osebam brez prihodkov. Z namenom dobrega delovanja je individualno odločanje omejeno, ter prepuščeno odgovornim in strokovnim osebam. Ima pa zavarovanec možnost, da izbere dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali dodatno zavarovanje ter s tem možnost odločanja o zdravstvenem zavarovanju po meri. Odločanje po meri je večplastno, saj gre za med seboj zelo različne dejavnike odločanja. Vsak zavarovanec dopolnilno zdravstveno zavarovanje izbere prostovoljno, po lastni izbiri. Ker ravna po načelu dober gospodar želi pridobiti čim več pravic po najboljši ceni. Na ceno in pravice vpliva razmerje moči med zavarovancem in zavarovalnico. Ugodnejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko pridobi zaradi zvestobe, plačilnih ugodnosti, boljše z zavarovalnico povezane zgodovine ter na podlagi raznih drugih dejavnikov. Izbrana zavarovalnica ima na trgu različen položaj, temu primerno je od zavarovalnice do zavarovalnice lahko ponujeno v marsičem različno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. O razlikah so zgovorna reklamna sporočila, toliko bolj pa droben tisk vsakega oglasa ter same zavarovalne police in tako preteklost kot tudi sedanjost izkušenj z izbrano zavarovalnico. Dejavniki odločitve so zelo različni v tako vrsti, kot njihovi moči, teži ter samemu deležu pri odločanju.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je za zavarovanca dobra naložba v zagotavljanje visoke življenjske ravni preko nadstandardnih zdravstvenih storitev in pripomočkov.

Author Since: Jul 16, 2012

Related Post