Posel in ekonomija

TISKARNA – INDUSTRIJSKI OBRAT ZA TISKANJE LITERATURE

Tiskarna na Slovenskem ima v resnici kar dolgo zgodovino. Prvo tiskarno na slovenskih tleh je v šestnajstem stoletju odprl Janž Mandelc v Ljubljani. Kasneje je prišlo do kratkega zastoja in šele po dobrih sto letih sta se na slovenskih tleh ponovno odprli drugi dve tiskarni. Kasneje so se manjše tiskarne združevale v večje, do danes pa je na naših tleh že ogromno tiskarn.
Tiskarna je torej industrijski obrat za tiskanje literature. Danes se v tiskarnah uveljavlja več tehnik tiska. Tako poznamo knjigotisk, rotacijski tisk, sitotisk, ofsetni tisk, digitalni tisk ter seveda še tampotisk.

Vsaka od naštetih tehnik ima svoje značilnosti in posledično svoj način uporabe. Če tiskamo običajna gradiva, kot so knjige, revije, letaki, brošure in podobna gradiva, najbolj pogosto posegamo po ofsetnem ter digitalnem tisku. Z združitvijo različnih tehnik, ki smo jih našteli zgoraj, lahko tiskarna na enem mestu ponudi tudi celovito storitev za naše želje.
Večina slovenskih tiskarn ponuja torej offset tisk, digitalni tisk iz pole in role. Njihov moto je prilagajati se in svetovati naročnikom, kratki dobavni roki, kvalitetno izdelane tiskovine in zadovoljni naročniki, ki se radi vračajo v njihove tiskarne.
V naših tiskarnah je zelo priljubljen tisk dopisov, tisk kuvert, tisk reklamnih blokov, tisk katalogov, tisk zgibank, tisk letakov, tisk plakatov, tisk map, izdelava fasciklov, tisk nalepk, tisk etiket, tisk vizitk, izdelava ovojev, darilnih vrečk, embalaž, škatel …
Večina priljubljenih tiskarn na Slovenskem ima tudi svoje priljubljene spletne strani, na katerih imajo predstavljeno pravzaprav vse, kar želite vedeti v povezavi s tiskanjem. Tiskarne imajo na spletnih straneh tudi veliko slik in fotografij, tako da si lahko še laže predstavljamo, kako bo npr. izgledal naš končni izdelek.
Če pa se bi slučajno zgodilo, da na spletni strani tiskarne ne bi našli vseh odgovorov, potem imajo na svoji spletni strani naveden tudi kontakt. Lahko jih torej pokličemo po telefonu ali pa preprosto pošljemo mail ali se z njimi povežemo tudi prek Facebooka. V vsakem primeru nam bodo zelo hitro odgovorili na vsa naša vprašanja.

Author Since: Jul 16, 2012

Related Post