Posel in ekonomija

Vsi davki in stroški povezani z odprtjem podjetja v Sloveniji

Obdavčitve povezane z odprtjem podjetja v Sloveniji

Pri odprtju novega podjetja v Sloveniji obstajajo določeni stroški in dajatve. Višina začetnih stroškov je odvisna od vrste podjetja. Samostojni podjetniki imajo drugačne stroške in obdavčitve povezane z odprtjem podjetja v Sloveniji, kot pa družba z omejeno odgovornostjo.

Razlika med samostojnim podjetnikom in družbo z omejeno odgovornostjo

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki posluje z drugimi fizičnimi osebami ali podjetji.  Družbo z omejeno odgovornostjo sestavlja do maksimalno 50 oseb. Od teh 50 družbenikov odgovarja z osebnim premoženjem samo tisti, ki je vložil premoženje v družbo.

Obdavčitve povezane z odprtjem podjetja v Sloveniji

Samostojni podjetnik in stroški v Sloveniji 

Samostojni podjetnik plača pavšalni 4 odstotni davek na promet. Davčna uprava pri tem avtomatično brez dokazovanja prizna kar 80 odstotkov prometa kot stroške. Samostojni podjetnik ima lahko največji promet 300.000, ki je zaračunan v dveh letih. To pomeni, da če je zaslužil v prvem letu 200.000, lahko drugo leto zasluži 100.000. Vpis v register podjetij traja samo 24 ur. Samostojni podjetnik ne vplačuje osnovnega kapitala, kar pomeni, da nima neposrednih začetnih stroškov ustanovitve.

Družba z omejeno odgovornostjo in stroški v Sloveniji 

Družbo z omejeno odgovornostjo sestavlja do maksimalno 50 oseb, kjer samo tisti, ki je vložil v družbo garantira s svojim premoženjem. Davek na dobiček je fiksen in znaša 19 odstotkov. Pri tem ne potekajo sektorske študije. Vsi stroški iz poslovnih razlogov so odbitni, kar zelo zniža višino prikazanega dobička.

Obstaja tudi možnost neomejenega zaračunavanja, brez zgornje meje glede količine letnega zaslužka zadnjih dveh let. Prijava v trgovinski register traja 5 do 10 delovnih dni. Posebnost družbe z omejeno odgovornostjo pa je, da mora imeti novo Slovensko podjetje osnovni kapital v višini 7.500 EUR. 

Pomoč pri odprtju tekočega računa za podjetje

Strokovna podjetja lahko Italijanskemu podjetju, ki želi ustanoviti novo podjetje v Sloveniji, pomaga tudi pri odprtju tekočega računa. Obenem mu svetuje tudi glede nadaljnjih vlaganj in poslovanja. Za odprtje novega podjetja v Sloveniji ni dodatnih stroškov v Sloveniji glede registracije osebnega prebivališča. 

Osnovanje davčne rezidence

Za znižanje davkov in drugih obdavčitev, povezanih z odprtjem podjetja v Sloveniji, se lahko zamenja davčno rezidenco. To pomeni, da se po preteku 6 mesecev, ko so plačani vsi socialni prispevki, prek zaposlitvenega položaja ali prek samostojnega podjetnika zaprosi za davčno rezidentstvo. Pri tem davčni strokovnjaki pomagajo vsakemu tujcu, ki želi vzpostaviti podjetje v Sloveniji in pri tem želi prihraniti.

Author Since: Jul 16, 2012

Related Post